O mně

Kdo jsem?

Jsem psychoterapeutka, lektorka jógy a životní optimistka. Vystudovala jsem sociální pedagogiku a etopedii (obor zaměřený na poruchy chování) na univerzitě v Hradci Králové a doktorské studium v Olomouci. Absolvovala jsem kompletní terapeutický výcvik v přístupu orientovaném na človeka dle C. R. Rogerse, akreditovaný Českou lékařskou společností J. E. Purkyně. Další vzdělání, zaměřené na terapii hrou, krizovou intervenci, mediaci či metody relaxace, jsem získávala u nás i v zahraničí. Prošla jsem praxí v oblasti školství, sociálních služeb, firemního vzdělávání, učila jsem na univerzitě. Kvalifikaci učitele jógy jsem nabyla v indickém Rišikéši, absolvovala jsem další kurzy, zaměřené na jógu pro ženy a techniky dechu.

 

Pro více informací si můžete prostudovat mé CV.

 

Proč zvolit konzultaci v mé poradně?

~ Mám odpovídající vzdělání a dostatečnou praxi, které si můžete ověřit v mém profesním životopise. Jsem členkou několika odborných profesních spolků.
~ Ke klientům přistupuji s respektem a úctou, ať už jde o dospělé nebo o děti.
~ Objednání je možné bez lékařského doporučení.
~ Nabízím také odpolední termíny.
~ O svých klientech zachovávám naprostou mlčenlivost, nejsem povinna vést jakoukoli písemnou dokumentaci.
~ Řídím se etickým kodexem České psychoterapeutické společnosti.
~ Nabízím pestrou škálu služeb, neustále se vzdělávám. Aktivně spolupracuji s dalšími odborníky.
~ Absolvuji pravidelné supervize u předních českých i zahraničních odborníků (PhDr. Václav Lepičovský, PhDr. Gražina Kokešová Kleinová, Dr. Sandra Padevilla).
~ Mám ráda své klienty. Baví mě sledovat pozitivní změny, kterými v průběhu terapie procházejí.

Reference

Vzhledem k charakteru mnou nabízených služeb a etickým standardům, které se k nim vážou, nemohu uvést reference od konkrétních klientů terapie. Ráda nicméně zveřejňuji názory na mou práci v několika organizacích, za které tímto děkuji.

Terapeuticko-rozvojové zážitkové pobyty pro děti z dětských domovů

Ing. Libor Pacovský, Institut pro strukturální politiku IREAS o.p.s
„Realizovali jsme společně seberozvojové pobyty pro děti z dětských domovů. Každá skupina žáků je úplně jiná, což představuje náročné výchozí podmínky. Avšak realizace pod vedením dr. Hlavičkové a Mgr. Seidla proběhla naprosto profesionálně. Od účastníků vnímáme nadšení a pozitivní zpětnou vazbu a to je pro nás nejdůležitější.“
www.ireas.cz

Terapeutická podpora dětí v náhradní rodinné péči, vzdělávání pěstounů

Margita Šantavá, ředitelka Centra pro náhradní rodinnou péči
„S Mgr. Lenkou Hlavičkovou, Ph.D., spolupracuje naše organizace více než rok. Ceníme si její odbornosti jak pro terapeutickou práci s dětmi prostřednictvím terapie hrou, tak pro terapeuticko-poradenské konzultace s dospělými. Těm dr. Hlavičková poskytuje výchovné poradenství v otázkách péče o dítě, ale i konzultace jiného zaměření, které mají psychoterapeutický efekt. Její nedirektivní způsob práce s klienty, srozumitelná komunikace s člověkem a v neposlední řadě letité zkušenosti z oblasti krizové intervence jsou pro naši organizaci v kontextu nabídky kvalitních služeb pro klienty velkým přínosem.“
www.cpnrp.cz

Příprava instruktorů zážitkových akcí v oblasti komunikace a zvládání náročných situací

Vedoucí akcí Centra Robinson
„Cítili jsme se šťastně a spokojeně, když jsi nám dala možnost všechno si prakticky vyzkoušet, a potřebovali bychom, abys k nám jezdila častěji, protože to s tebou bylo skvělé!“
www.ckrobinson.cz