O mně

Jako psychoterapeutka pracuji s dospělými, s dětmi i s páry. Téměř 20 let působím v pomáhajících profesích, 8 let provozuji privátní terapeutickou praxi. V pražském PCA institutuPražském mezinárodním centru pro rozvoj člověka se podílím na odborné přípravě nových adeptů psychoterapie. Jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii. Publikuji v časopise Psychologie.cz, poznat mě můžete také prostřednictvím mého Youtube kanálu. Spolupracuji s médii (např. Český rozhlas, MF Dnes, Deníky Bohemia, Blesk, časopis Maminka aj.), protože považuji za důležité upozorňovat na význam péče o duševní zdraví. O mé terapeutické práci s dětmi, vznikl rozhlasový dokumentMám ráda rozhled a nadhled.  Pracuji s klidem, svou práci pojímám psychosomaticky. Věřím ve svobodu a jedinečnost malých i velkých. 

 

Co mám za sebou?

~magisterské studium etopedie (obor zaměřený na poruchy chování) na Univerzitě Hradec Králové
~doktorské studium filozofie výchovy na Univerzitě Palackého v Olomouci
~ akreditovaný psychoterapeutický výcvik v přístupu zaměřeném na člověka (PCA) - 1070 hodin
~ výcvik v krizové intervenci (250 hodin) a mediaci (200 hodin)
~ výcvik v terapii hrou (250 hodin)
~ specializační postgraduální kurz humanistické párové terapie (50 hodin, akreditace britské psychoterapeutické společnosti)
~ kurz pro učitele jógy s mezinárodní akreditací (200 hodin)
~ kratší kurzy zaměřené na arteterapii, dramaterapii, preterapii, traumaterapii, využití terapeutického pískoviště, focusing, zážitkovou pedagogiku, práci s tělem, psychosomaticky zaměřenou rodinnou terapii, videotrénink interakcí aj.

 

V letech 2008 - 2015 jsem vyučovala na univerzitách v Ústí nad Labem a Hradci Králové. Další praxi v oblasti terapie a poradenství jsem získala také díky práci v pedagogicko-psychologické poradně, v krizovém centru nebo v Centru pro náhradní rodinnou péči. Přednášela jsem na zahraničních univerzitách (Velká Británie, Island, Polsko, Německo, Turecko), absolvovala jsem studijní stáž na univerzitě v Portugalsku. Působila jsem jako dobrovolník v humanitárních programech v Litvě, v USA a v Mozambiku.

 

Můj kompletní životopis najdete na LinkedIn.  

S kým také spolupracuji...

Terapeuticko-rozvojové zážitkové pobyty pro děti z dětských domovů

Ing. Libor Pacovský, Institut pro strukturální politiku IREAS o.p.s
„Realizovali jsme společně seberozvojové pobyty pro děti z dětských domovů. Každá skupina žáků je úplně jiná, což představuje náročné výchozí podmínky. Avšak realizace pod vedením dr. Hlavičkové a Mgr. Seidla proběhla naprosto profesionálně. Od účastníků vnímáme nadšení a pozitivní zpětnou vazbu a to je pro nás nejdůležitější.“
www.ireas.cz

Terapeutická podpora dětí v náhradní rodinné péči, vzdělávání pěstounů

Margita Šantavá, ředitelka Centra pro náhradní rodinnou péči
„S Mgr. Lenkou Hlavičkovou, Ph.D., spolupracuje naše organizace dlouhodobě. Ceníme si její odbornosti jak pro terapeutickou práci s dětmi prostřednictvím terapie hrou, tak pro terapeuticko-poradenské konzultace s dospělými. Těm dr. Hlavičková poskytuje výchovné poradenství v otázkách péče o dítě, ale i konzultace jiného zaměření, které mají psychoterapeutický efekt. Její nedirektivní způsob práce s klienty, srozumitelná komunikace s člověkem a v neposlední řadě letité zkušenosti z oblasti krizové intervence jsou pro naši organizaci v kontextu nabídky kvalitních služeb pro klienty velkým přínosem.“
www.cpnrp.cz

Příprava instruktorů zážitkových akcí v oblasti komunikace a zvládání náročných situací

Vedoucí akcí Centra Robinson
„Cítili jsme se šťastně a spokojeně, když jsi nám dala možnost všechno si prakticky vyzkoušet, a potřebovali bychom, abys k nám jezdila častěji, protože to s tebou bylo skvělé!“
www.ckrobinson.cz