Skupiny sdílení

Zažít přijetí a porozumění okolí, sdílet s druhými a vzájemně se sblížit - to lze jen při skupinové terapii. Překonání obav a odhalení vlastních hlubokých prožitků je pro mnohé velký a významný krok. Možnost naslouchat příběhům druhých je obohacující - zprostředkovává nám poznání něčeho, co jsme sami nikdy neprožili. Skupina poskytuje jakési “laboratorní prostředí”, ve kterém se můžeme učit fungovat v rámci sociálních interakcí, naslouchat, překonávat zábrany i získávat užitečnou zpětnou vazbu. Terapeutické skupiny jsou vedeny podporujícím způsobem dle principu “encounter groups” C. R. Rogerse.

Schůzky jsou určeny pro dospělé, probíhají s týdenní frekvencí. Nová skupina bude otevřena v září 2024.

Co vás může zajímat

  1. Kolik to stojí?
    V průběhu 3 měsíců proběhne 12 setkání, každé stojí 750 Kč. Hradí se jednorázově převodem na účet.
  2. Jak se přihlásit?
    Úvodní setkání proběhne v září 2024, chcete-li dorazit, registrujte se, prosím, prostřednictvím e-mailu. Účastnický poplatek je 500 Kč. Pokud se rozhodnete v účasti pokračovat, přihlásit se můžete osobně po skončení úvodního setkání.

Nová skupina se začne scházet v říjnu 2024.