Individuální terapie

V atmosféře přátelského rozhovoru můžeme mezi čtyřma očima mluvit o čemkoliv, co potřebujete probrat. Lidem především naslouchám, nikoho nesoudím. Ve svém přístupu vycházím z individuálních potřeb každého klienta, s citem pro psychosomatický kontext lidského prožívání.

Služba není hrazena zdravotní pojišťovnou.

Co vás může zajímat

 1. Kdo se může objednat?
  Kdokoliv, koho něco trápí nebo chce zapracovat na vlastním sebepoznání a seberozvoji. Oslovují mě lidé, které trápí úzkosti nebo deprese, mají potíže ve vztazích, řeší problém se závislostí nebo sebepoškozováním, procházejí náročnou životní situací, čelí stresu, bojují s nízkým sebevědomím, hledají životní naplnění případně, nedaří se jim ve vztazích nebo se cítí v nepohodě z jakéhokoliv jiného důvodu. Věk nehraje roli. Psychoterapie vám pomůže porozumět lépe tomu, co právě prožíváte, převzít kormidlo a stát se odolnějším a spokojenějším člověkem.
 2. Potřebuji doporučení praktického lékaře?
  Ne, žádné doporučení nepotřebujete.
 3. Jak terapie pomáhá?
  Terapie znamená příležitost o tom, co prožíváte, mluvit v prostředí, kde vás to neohrožuje. Nepředepisuji léky, které by potlačily symptomy, ale snažím se prostřednictvím dialogu spolu s klientem porozumět, co se děje a co by jemu konkrétně pomohlo k tomu, aby se cítil lépe.
 4. Stále mám obavy…
  Je to přirozené, otevřeně mluvit o těžkých tématech vyžaduje odvahu. Stejně jako jít do něčeho, co je pro vás neznámé. Může se stát, že máte s terapií špatnou zkušenost. Každý terapeut pracuje jinak, nemusel vám sednout konkrétní terapeutický přístup nebo terapeut jako člověk. Najít “toho pravého” může chvíli trvat. Když to ale vzdáte, zůstanete se svým trápením sami, jako dosud. Rozhodnutí vstoupit do terapie je naproti tomu aktivním krokem ke změně.
 5. Co si o mě teď bude myslet okolí?
  O tom, že chodíte na terapii, se dozví pouze lidé, kterým to řeknete vy sami, já jsem vázána mlčenlivostí a tu striktně dodržuji. Vstup do terapie neznamená, že vám bude přidělena diagnóza, nemusíte se tedy obávat, že by z terapie vyplynula jakákoliv omezení, která by ovlivnila váš každodenní život.

  Lidé, kteří na terapii docházejí, jsou zdravější, než ti, kteří ne, protože své problémy řeší včas, nepřerostou jim přes hlavu a mají tak nad vlastním životem větší míru kontroly. Náročné situace zažíváme všichni, poučí se z nich ale pouze lidé, kteří věnují čas tomu, aby se nad nimi zamysleli.

 6. Jak dlouho bude terapie trvat a jak často musím docházet?
  To záleží čistě na vás, každý má jiná očekávání a jiné cíle. Zpravidla se zpočátku scházíme v týdenních až čtrnáctidenních intervalech, frekvence setkávání se může na základě vašich potřeb měnit.
 7. Jak je zaručena kvalita péče?
  Mám za sebou mnoho let praxe, přesto se dále vzdělávám a absolvuji supervize. Splňuji kvalifikační předpoklady k výkonu profese stanovené Českou asociací pro psychoterapii a řídím se jejím Etickým kodexem.
 8. Pracujete také online?
  Ano. Online terapie je stejně efektivní, jako osobní setkávání. K online konzultacím využívám bezpečné rozhraní, které je snadné na ovládání, z terapie nejsou pořizovány žádné záznamy. Pro kvalitní online terapii si zajistěte soukromí, připojte se ideálně prostřednictvím kabelu a použijte sluchátka s mikrofonem, aby nás nerušily výpadky zvuku nebo spojení. Pokud máte počítač standardně zabezpečen, únik dat fakticky nehrozí. Situace, kdy zabrání realizaci konzultace nečekané technické potíže, nalezneme buď náhradní řešení, jak se spojit, nebo domluvíme jiný termín setkání.
 9. Kolik to stojí?
  Konzultace nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Platit lze hotově nebo na účet, hradí se každá konzultace zvlášť.
 10. Individuální terapie (50 min.) 1500 Kč - pravidelné konzultace
  Individuální terapie (50 min.) 2000 Kč - nepravidelné termíny
 11. Co byste ještě měli vědět?
  Pravidelné konzultace nevyžadují složité plánování a díky tomu, že ušetřím čas spojený s hledáním vhodného termínu, je mohu poskytovat za nižší sazbu.

  Při zrušení domluvené konzultace méně než týden předem účtuji storno poplatek ve výši 100% bez ohledu na důvod absence. V případě nemoci nabízím možnost online schůzky nebo změny termínu setkání.

  Nevěnuji se psychodiagnostice a nepracuji s klienty v akutní fázi psychiatrického onemocnění.

Chcete se objednat?

Neváhejte! Termíny konzultací si můžete rezervovat online.