Terapie a poradenství

„Není slabý ten, kdo si nedokáže pomoct sám, ale ten, kdo nedokáže o pomoc požádat.“

Pracuji s dospělými i s dětmi od 3 let. Nabízím individuální, párové, skupinové a internetové poradenství lidem, kteří procházejí náročnou životní situací. Může jít o nefunkční vztahy, celkové vyčerpání, otázky smyslu života, problém nízké sebedůvěry, ztrátu blízké osoby, potíže v zaměstnání, problémy se zvládáním vlastních emocí, potíže v oblasti sexuality, závislosti aj.

Děti přicházejí obvykle z důvodu školních a výchovných problémů, zvládání krizových situací v rodině, kvůli potížím v komunikaci s vrstevníky, u dospívajících jde často o emoční labilitu, pocity osamělosti a téma hledání vlastní identity. Pracuji prostřednictvím rozhovoru, s dětmi formou hry. Podporuji klienty v tom, aby dokázali sami nalézt a realizovat optimální řešení. Nezabývám se psychologickou diagnostikou a nepracuji s lidmi v akutní fází psychiatrického onemocnění. Více informací pro rodiče zde.

Individuální a párové konzultace

  Na individuální konzultaci mohu objednat dospělé, dospívající nebo děti. Konzultace s dospělými klienty trvá 50 minut, konzultace s dětmi 45 - 50 minut, obvykle začíná krátkým setkáním s rodiči. Párová terapie předpokládá zájem o aktivní účast ze strany obou partnerů. Je vhodná zejména v situaci vztahové krize či problémů v komunikaci mezi partnery, nemusí nutně jít o manželské páry. Setkáváme se v blocích po 90 minutách.

   

Skupiny osobnostního rozvoje

  Sdílení ve skupině je obrovsky cenným zdrojem učení. Otevřená, diskrétní a velmi osobní atmosféra skupiny umožňuje získat podporu, zpětnou vazbu i poučit se ze zkušeností druhých. Dynamika skupiny přináší intenzivní prožitky zcela jiného typu, než individuální terapie. Skupiny jsou uzavřené, mají 10 – 15 členů. Jsou seberozvojově zaměřené. V tuto chvíli je možné přihlášení do následujících skupin:


  Kruh sdílení pro dospělé
  2x měsíčně 90 min., od ledna 2020, termín bude upřesněn

  Skupina bez tematického či věkového omezení. Sdílení životních příběhů, osudů, hledání odpovědí na nelehké otázky, vlastního potenciálu a zdrojů energie. Realizováno ve spolupráci s PhDr. Václavem Lepičovským, psychologem, psychoterapeutem a filozofem.


  Ženský kruh sdílení
  2x měsíčně 90 min., od ledna 2020, termín bude upřesněn

  Vztahy, porody, potraty, mateřství, neplodnost, slaďování pracovního a rodinného života, intimita, hledání ženství… Není snadné být ženou. Pojďme své příběhy sdílet, vzájemně se posílit. Účast ve skupině není omezena věkem. Na realizaci spolupracuji s Mgr. Lucií Čajánkovou, dětskou klinickou psycholožkou.


   
  Internetové a Skype poradenství
   Pokud nemáte možnost, zájem anebo prostor pro dlouhodobou terapii, nebo se jen potřebujete zorientovat a poradit, můžete mi svůj dotaz zaslat formou e-mailu. Internetové poradenství je zpoplatněno dle rozsahu poskytované odpovědi, aktuální sazba je uvedena v ceníku. Ke svému e-mailu prosím připojte jako přílohu potvrzení o platbě. Odpovědi poskytuji do 5 pracovních dnů, vyjma dovolené. Internetové poradenství nemůže nahradit systematickou psychoterapii. Může však pomoci správně se rozhodnout, jakou cestu k řešení problému zvolit.   Skype poradenství umožňuje absolvovat terapii na dálku. Této formy terapie mohou po předchozí domluvě využít dospělí klienti, terapii s dětmi na dálku realizovat nelze. Podmínky spolupráce naleznete v sekci ceník.  

   Časté otázky klientů

   1. Jak dlouho terapie obvykle trvá a jak často budu muset za vámi docházet?
    Záleží na situaci a také na tom, co si od terapie slibujete. Počet sezení nelze stanovit předem. Někteří dorazí pouze jednou, mají zájem o úlevu v krizi. Běžné životní problémy obvykle vyžadují kolem 10 setkání. Pokud vás však něco trápí roky, bude nezbytná pravidelná a dlouhodobá docházka. Čím delší je terapie, tím trvalejších výsledků lze dosáhnout. Počet i frekvenci sezení vždy stanovuje sám klient. Obvykle jde zpočátku o konzultace 1x týdně, termíny se postupně prodlužují.
   2. Co vůbec mohu od terapie očekávat?
    Cílem terapie je dosažení lepší životní pohody, prohloubení sebepoznání a získání náhledu. Terapie vyžaduje trpělivost a odhodlání - není jednoduché pohlédnout na vlastní problémy bez příkras. Nečekejte zázraky na počkání ani hotové rady – každý z nás je jiný a každý musí nalézt a ujít vlastní cestu. Rychlá řešení by neměla dlouhého trvání. Mým cílem není řešit situaci za klienta, ale naučit ho, aby si dokázal pomoci sám a dále mě nepotřeboval.
   3. Jak probíhá první setkání?
    Jeho cílem je hlavně vzájemné seznámení. Vyslechnu vás a domluvíme se, jakým způsobem by mohla vypadat naše další spolupráce.
   4. Proč si mám terapii platit, když se jinde mohu objednat zadarmo?
    Pojišťovny hradí pouze služby klinických psychologů, kterých je bohužel nedostatek. Proto je u nich dlouhá objednací lhůta. Kliničtí psychologové (psychologové ve zdravotnictví) poskytují specifickou škálu služeb, někteří se zaměřují na konkrétní klientelu. V privátní praxi vám mohu nabídnout méně formální přístup a lépe se přizpůsobit vašim požadavkům, včetně časových. Kromě odbornosti nabízím nadstandardní komunikaci s klienty. Služby poskytuji v důstojném prostředí. Ze zkušenosti vím, že lidé, kteří do terapie investují vlastní finance, mají zpravidla větší motivaci ke změně. Nechtějí v terapii zůstávat déle, než je nezbytně nutné, což je také dobře. Tato investice se vám nepochybně vrátí. Je paradoxem, že jsme zvyklí investovat do „údržby zevnějšku“, ale investici do osobního rozvoje velmi zvažujeme, jako by pro nás nebyla hodnotou.
   5. Co když mi váš přístup nebude vyhovovat?
    I to se může stát. Každý terapeut je jiný a volí jiný přístup. Klienti mají na výběr. Ráda vám v případě zájmu předám kontakt na některého z kolegů.
   6. Není můj problém „příliš malý“? Neměl/a bych si ho umět vyřešit sám/sama?
    Není pravda, že psychoterapie tu je pro „ztracené případy“. Čím dřív začneme své potíže řešit, tím snazší to bude. Odhodlání vyhledat terapii nevypovídá o slabosti člověka, ale o odvaze přistoupit k vlastním potížím aktivně a čelem.
   7. Psycholog, psychiatr, psychoterapeut, kouč… Je v tom nějaký rozdíl?
    Ano. Psychiatr je lékař. Může předepisovat léky. Jeho klienty jsou lidé s nějakou diagnózou. Psycholog s lidmi mluví, někdy je také testuje. Psychoterapeutem se může stát psychiatr, psycholog nebo jiný odborník, který absolvuje dlouhodobý akreditovaný psychoterapeutický výcvik zakončený zkouškou. Jeho úkolem je provázení klientů v obtížných životních situacích. Na rozdíl od kouče, který především pomáhá člověku dojít ke konkrétnímu cíli. Formální nároky na odbornost kouče nejsou tak vysoké, koučovaný se nepohybuje v hlubinách vlastní duše, řeší uchopitelnější témata. Jednotlivé služby se mohou, ale také nemusí vhodně doplňovat.
   8. Vše mohu probrat s kamarádkou. I tak má smysl chodit na terapii?
    Rozhovor s kamarádou je jiný. Terapeut není v situaci emočně angažovaný. Má „luxus“ většího odstupu, může poskytnout nový náhled. Nemusíte mít obavy, že ho zraníte nebo ztratíte, ať už mu řeknete cokoli. Je vázánm mlčenlivostí.
   9. Jak poznám, že terapie funguje?
    Některé problémy zmizí, jiné ne. Ať už je to tak či onak, hlavně byste se měli začít cítit lépe, být klidnější. Měli byste mít pocit, že jste se o sobě něco naučili. Pokud chodí na terapii vaše dítě, začne se chovat veseleji, je uvolněnější a samostatnější.
   10. Jak funguje terapie hrou?
    O tom si můžete přečíst také na mém blogu. Pro děti je hra přirozeným prostředkem komunikace. Promítají do ní i své problémy, které nedokážou slovy popsat. Hračky dětem pomáhají, aby se v poradně nebály. Pokud mi důvěřují, dokáží v herně projevit své negativní emoce a tím se jich zbavit. V bezpečném prostředí herny mají možnost učit se novým věcem o sobě i o tom, jak funguje komunikace s druhými. Tempo terapie si každé dítě určuje samo. Nepřestává mě fascinovat, jak rychle se děti učí.
   11. Jak si vybrat správného terapeuta?
    Toto téma velmi dobře zpracovává článek Dalibora Špoka v časopisu Psychologie.cz. Terapeut by měl mít především prokazatelnou a uznávanou odbornou kvalifikaci. Měla by vám vyhovovat jeho osobnost i způsob práce. Nejdůležitější je, abyste svému terapeutovi zcela důvěřovali.
   12. Jaké jsou u vás objednací lhůty?
    Velmi záleží na sezóně a na vašich časových možnostech. Dopolední termíny konzultací bývají volnější. Rychleji mohu objednat také časově flexibilní klienty. Za příplatek nabízím objednání do týdne, podmínky služby naleznete v ceníku.
   Máte jiné otázky? Napište mi!