Terapie

Pomáhám klientům najít v životě radost, energii a smysl, osvobodit se od strachů a úzkostí, zvládat vlastní emoce, stres, vztahové trable, výchovu dětí i jiné těžkosti. Poznat sebe sama, začít žít podle vlastních přestav a cítit se lépe - i s tím může pomoci psychoterapie.

Pracuji s dospělými, s dětmi i s páry. Osobně i online.

Co vás může zajímat

 1. Kdo a kdy se může objednat?
  Kdokoli, kdo není ve svém životě s něčím spokojený, v jakékoli fázi problému. Čím dříve se objednáte, tím rychleji je možné problém zvládnout. Kdokoli, kdo chce na sobě pracovat a získat prostor pro sebereflexi. Pracuji s dětmi od 3 let, s dospělými, s páry i rodinami - rodinná terapie může pomoci narovnat vztahy mezi sourozenci nebo mezi dětmi a jejich rodiči. Lékařské doporučení není potřeba.
 2. Co můžu od terapie očekávat?
  Úlevu, vnitřní klid a emoční stabilitu. Získání lepší orientace ve vlastním životě. Ale taky tvrdou práci, která předchází tomu všemu. Začít o svých bolestech mluvit chce odvahu. Budu vám naslouchat a budeme hledat společně. 
 3. S jakými problémy může psychoterapie pomoci?
  Obracejí se na mě lidé, které trápí nízké sebevědomí, stres, úzkosti nebo deprese, cítí se bez energie, v napětí, špatně spí, bojují se závislostí nebo marně hledají životní smysl a sebe sama. Terapie může pomoci i těm, kteří se vyrovnávají se ztrátou zaměstnání, smrtí blízké osoby nebo se odhodlávají k zásadnímu životnímu rozhodnutí. V rámci párové terapie často s klienty řeším jejich vztahové problémy, včetně problémů v oblasti sexuality nebo plodnosti. Páry přicházejí také kvůli nevěře nebo neshodám. Děti trápí rozchody rodičů, šikana ve škole nebo konflikty se sourozenci. Terapie pomáhá i dětem úzkostným a zakřiknutým nebo naopak výbušným. Formou psychoterapie je možné řešit také problémy se sebepoškozováním nebo poruchy příjmu potravy. 
 4. Jak terapie probíhá?
  Terapie je prostorem ke sdílení. Nebudu vás vyslýchat ani hodnotit, co si myslíte. Chci vám dát možnost probrat cokoli, co budete potřebovat. Neexistují žádná tabu, ven může všechno, co už nechcete nosit v sobě jako závaží. Chci, aby byl náš rozhovor příjemný a přirozený, abyste se nemuseli obávat využití terapeutických technik, které by vás přiváděly do rozpaků. Terapeutický rozhovor je zastavením, které vám umožní s odstupem prozkoumat vlastní emoce, včetně detailů, kterých byste si jinak nevšimli. A nebýt na to sami, abyste se neztratili. Klienti pro mě nejsou diagnózy, ale lidé. Ke každému přistupuji individuálně. Podrobněji svůj způsob práce popisuji v článku Síla naslouchání.
 5. Jak vypadá terapie s dětmi?
  Způsob práce přizpůsobuji potřebám dítěte. Se staršími dětmi si povídám, využívám také různé aktivity. S mladšími pracuji formou terapii hrou. Hra je jazyk, kterým děti komunikují. Do hry promítají, co jim jde hlavou. Ve hře získávají prožitky, které v danou chvíli potřebují. Protože i prožitky ze hry jsou reálné, dokáží ovlivnit chování dítěte v každodenním životě . Ať už přinesou úlevu, klid, radost nebo třeba vyšší sebevědomí. Důležitá je pro mě spolupráce s rodiči - proto jsem s nimi v pravidelném kontaktu. O herní terapii mluvím v podcastu Moje terapie.
 6. Jak probíhá párová terapie?
  Cílem párové terapie je nalézt cestu, jak o problémech hovořit s klidem a konstruktivně, aniž by to bylo pro někoho z partnerů ohrožující nebo ponižující. Terapeut do diskuse vstupuje coby moderátor takovým způsobem, aby oba zúčastnění měli stejný prostor se vyjádřit. Úkolem terapeuta není rozhodnout, jestli spolu partneři mají zůstat nebo ne, ale pomoci jim k tomu, aby pochopili, co ve vztahu kdo z nich potřebuje, dokázali to jeden druhému říct a mohli být díky tomu spolu spokojenější. Aby si dokázali lépe naslouchat. 
 7. Jak dlouho bude terapie trvat?
  Dokud vám to bude dávat smysl. Záleží, co si od ní slibujete. Někdo se přichází prostě vypovídat, stačí mu momentální úleva. Jiný se chce naučit, jak některé situace lépe zvládat. Poznat sám sebe a pochopit příčinu svých potíží. To trvá samozřejmě déle. O délce terapie rozhodujete vy sami.
 8. Jak často budu muset chodit?
  I to záleží na vás. Obvykle klienti zpočátku docházejí jednou týdně.
 9. Jak to, že psychoterapie funguje?
  Protože člověk se dokáže učit a rozvíjet celý život. Lidský mozek má neuvěřitelnou schopnost měnit se. Terapie poskytuje prostor věnovat se sám sobě, přemýšlet o svém životě, najít a naučit se způsoby, jak zvládat potíže lépe, než dosud.
 10. V čem se terapie liší od rozhovoru s kamarádem?
  Je důležité mít kolem sebe kamarády, kterým můžete věřit, vyslechnou vás a podrží. Ne vždycky ale mají kapacitu nebo kompetenci zajistit ty nejlepší podmínky pro váš rozvoj a vyhnout se některým problematickým situacím. Témata, která řešíte, se jich taky mohou osobně týkat a vaše přátelství ohrožovat. Terapeut je taky, na rozdíl od kamaráda, vázán mlčenlivostí.
 11. Psychoterapeut, psycholog, psychiatr, kouč - koho si vybrat?
  Zjednodušeně řečeno: s terapeutem můžete mluvit o tom, co vás trápí a prozkoumat, co pomáhá. Terapeut umí vést rozhovor tak, aby se vám ulevilo. Abyste ošetřili příčinu problému a neřešili jen následky. Psycholog vás může také diagnostikovat, nemusí být zároveň terapeutem. Psychiatr je lékař, předepisuje léky, pracuje i s pacienty s vážnými psychiatrickými diagnózami. Koučink je orientovaný na užší témata, cílem je nalezení dílčích kroků k řešení konkrétních situací. Jednotlivé služby se mohou, ale nemusí vhodně doplňovat.
 12. Proč mám za terapii platit?
  Protože neexistuje užitečnější investice, než ta do sebe. Terapie vám pomůže cítit se lépe, její účinky jsou trvalé. Díky tomu, že službu hradí klient, mohu nabídnout kratší objednací lhůty. Na terapii můžete docházet, jak dlouho a jak často budete potřebovat (zdravotní pojišťovny frekvenci a délku docházky na terapii limitují). V privátní praxi nejsem povinna vést o průběhu terapie písemnou dokumentaci. Nezávislost na pojišťovnách mi umožňuje plánovat si práci tak, abych nebyla přetížená a mohla vám věnovat plnou pozornost, a aby mi zbyl dostatek prostoru také na další vzdělávání a zlepšování kvality služeb. Díky svým zkušenostem umím s klienty pracovat efektivně - na terapie nebudete muset docházet roky.
 13. Co když se bojím objednat? Pořád váhám...
  Možná máte za sebou špatnou zkušenost, možná nevíte, jestli si sedneme. Rozhodnete se, až se seznámíme - návštěvou poradny se nezavazujete k další spolupráci. Soukromí klientů chráním,  jsem vázána mlčenlivostí. Řídím se Etickým kodexem České asociace psychoterapie. Kvalitu služby mi pomáhá zvyšovat pravidelná supervize.
 14. Kolik terapie stojí?
TERAPIE A PORADENSTVÍ
Individuální terapie (50 min.) 1300 Kč
Párová/rodinná terapie (70 min.) 1800 Kč
Online terapie (50 min.) 1300 Kč
Objednání do 5 pracovních dnů +500 Kč
Zpráva o průběhu terapie (A4) 1300 Kč
Internetové poradenství 1000 Kč
Telefonická konzultace (10 min.) 150 Kč (pouze po předchozí dohodě se stávajícími klienty)

Konzultace nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Platit lze hotově na místě nebo s předstihem na účet č. 230 149 5974/2010 - nezapomeňte zadat variabilní symbol, tj. číslo faktury, kterou obdržíte e-mailem. Pokud se nemůžete dostavit, prosím o včasné omlouvání, které mi umožní uvolněný termín nabídnout jinému z klientů. Storno poplatek při zrušení konzultace méně než týden předem činí 100%. V případě nemoci je možné najít náhradní termín nebo využít online konzultace.

Lhůta pro zpracování zprávy je 1 týden.

Chcete se objednat? Napište mi!