Vyvarovat se lítajících myšlenek…

Věta, která mi utkvěla v hlavě. Došlo mi, že právě tento záměr spojuje většinu mých klientů. Někdy tento cíl pojmenují, jindy ne. Občas sama řeším úplně stejný problém.

„Tornádo v hlavě“ je velmi nepříjemný stav mysli. Hlava je plná až k prasknutí. Natolik, že mi znemožňuje být tady a teď. Žít naplno. Myšlenky a obrazy se objevují ve zběsile rychlém tempu. Nejde je zastavit, některou z nich vybrat a prozkoumat do hloubky. Otázky zůstávají nezodpovězené, emoce neprozkoumané a proto se vynořují zas a znovu.

Zdá se, že ten strhující proud nejde ovládnout. Topíme se v něm. Lapáme po dechu. Problém je, že naše tělo nerozlišuje, co jsou myšlenky a co realita. Reaguje na oboje shodně. Stahuje se, zaujímá obranný postoj. Aktivuje všechny smysly a veškerou energii, jako by na nás útočil šavlozubý tygr. Neví, že všechen ten stres se děje jen v hlavě a reálné riziko nehrozí. Vyčerpaní jsme úplně stejně, jako by boj s tygrem proběhl.

Dobrou zprávou je, že tento bludný kruh lze přetnout. Důležité je včas si uvědomit, co se děje. Být k sobě upřímný. To úplně stačí. Není potřeba proti ničemu bojovat. Boj je vyčerpávající. Není nutné si cokoli vyčítat. Výčitky přinášejí negativní emoce a posilují stres. Je třeba činit kroky.

Když nestíháš, zpomal. Jde to a pomáhá to, důležité je chtít. Pár minutami relaxace získáme dlouhé hodiny, které bychom jinak ztratili zbytečným bojem sami se sebou. Nadechni se a vydechni. Vnímej, jak vzduch proudí celým tělem. Dostane se všude? Hrudník a trup se roztahují, konečky prstů zahřívají. Dech se pomalu zklidňuje a s ním i vír myšlenek v hlavě. Uvědom si, kde cítíš napětí. S výdechem ho uvolni. Odfoukni nepotřebné myšlenky pryč v malém lehkém obláčku. Uvědom si, jak stojíš, sedíš, ležíš. Kde se tvé tělo dotýká země. Rozlož váhu, využij její opory. Uvědom si, co cítíš. Jaký vzduch je, jaké má kvality. Slyšíš nějaké zvuky? Kolik jich je? Jenom je vnímej. Nad ničím nepřemýšlej, nesnaž se nic ovládat. Cítíš nějakou chuť v ústech? Prozkoumej ji. Připomeň si, kde se nacházíš. Kam spočívá tvůj pohled? Prozkoumej pohledem, co je před tebou, jako bys to viděl poprvé.

Jak se cítíš teď? Stačí pár minut, trénink a opakování. Stačí jen dýchat. Nadechnout se a vydechnout. Obrazně i doslovně 🙂. Získat novou energii, uvolnit se. Tělo ovládat dokážeme. A skrze něj myšlenky. Sedíš shrbeně? Narovnej se. Rychle dýcháš? Zpomal. Věř tomu, že důležité myšlenky v hlavě zůstanou. Dostanou prostor, pokud se zbavíme těch nepotřebných. Důležité je pouze dýchat. Bez všeho ostatního se dá přežít. Pokud se zpomalí dech, zpomalí se čas. I všechny fyzické procesy v těle.

Naše životy se odvíjí přesně podle toho, jak přemýšlíme. Čekáme to nejhorší? Budeme ve stresu. Zbytečně se vyčerpáváme ještě dřív, než problém nastane. Snažme se ovlivnit, co lze. S tím ostatním nemá cenu ztrácet čas. Dělejme reálné kroky tady a teď. To, co je v hlavě, je minulost nebo budoucnost. Minulost nelze změnit, budoucnost je nejistá. Kdo žije v hlavě, tomu reálný život uniká. A s ním i reálné prožitky, emoce, vztahy a možnost cokoli ovlivnit. V hlavě sídlí osamělost. Je potřeba dostat se zpátky nohama na zem. Teď už víte jak.

Řešte příčiny. Jste přepracovaní? Zvolněte. Nejde to? Je to vaše volba. Život je hra, kterou z nějakého důvodu bereme smrtelně vážně.

Vlastní životy můžeme ovládat víc, než si většina z nás myslí. Dokážeme cítit volnost, zastavit čas. Žít klidnější a více naplněný život. Jen neztratit naději, uvědomit si, co je pro nás skutečně důležité a nemít strach. Ale o strachu zase někdy jindy…

#stres #úzkost #koncentrace #relaxace #štěstí