Párová terapie: Co od ní čekat?

Když se zamyslím nad tím, kterou z mnou nabízených služeb využívají klienti nejméně, jednoznačně vede párová terapie. Práci s páry mám přitom velmi ráda. Dává mi obrovský smysl. Jak je možné, že tuto službu vyhledá málokdo?

Možná lidé nerozumí tomu, v čem může párová terapie pomoci. A možná ji vyhledává jen určitý typ klientů. Mám zkušenost, že pokud už nějaký pár na terapii dorazí, jedná se o motivovanou dvojici, kdy oba z partnerů disponují dostatečnou sebereflexí, aby si problém připustili, a sílou osobnosti, aby k němu dokázali přistoupit čelem. Jsou to lidé, kteří se snaží hledat konstruktivní řešení. Právě to mě na párové terapii nesmírně baví a naplňuje.

Na druhou stranu občas přicházejí klienti s konkrétními představami o tom, k čemu má terapie dospět. A nezřídka má každý z dvojice odlišnou vizi. Chápu to. Ono totiž vůbec nemusí být jasné, o co vlastně v párové terapii jde a co od ní čekat.

Ráda to tedy uvedu na pravou míru: CÍLEM PÁROVÉ TERAPIE ROZHODNĚ NENÍ USILOVAT O ZACHOVÁNÍ VZTAHU ZA KAŽDOU CENU. Mám pocit, že o tomhle panuje obecná představa. A právě zmíněná představa může ty z partnerů, kteří se rozhodli k odchodu, od párové terapie odrazovat.

Cílem párové terapie je především poskytnout prostor k tomu, aby mohli oba partneři v bezpečném a neutrálním prostředí probrat vše, co je pro ně podstatné. Aby si dokázali naslouchat, a aby díky tomu mohli svou situaci lépe pochopit. Rozhodnutí, co se vztahem dál, je již čistě na nich.

Někdy se atmosféra pročistí a ti dva poté začnou žít vztah naprosto jiné kvality. Vztah otevřený, plný důvěry a pochopení. V některých případech je však dobrým výsledkem párové terapie, pokud se zúčastnění domluví na kultivovaném rozchodu. Ať tak nebo tak, párová terapie pomáhá otevřít a následně uzavřít „procesy na pozadí“ – emoce, které se skrývají pod povrchem, nebo nedořešené konflikty. Ty později nezůstávají v jednom ani v druhém, nenese si je do dalšího života coby otevřené, mokvající rány, infikující další vztahy.

Právě proto si myslím, že ať už to dopadne jakkoli, stojí za to párovou terapii absolvovat.

(Trochu jiné cíle si klade např. rozvodová mediace. O tom ale zase někdy příště.)

#vztahy #láska #psychoterapie