Mediace

Mediace je způsob řešení sporů dvou či více stran. Spory se mohou týkat rodinných či pracovněprávních vztahů, ale i jiných témat. Mediátor působí jako neutrální a nestranný moderátor dialogu mezi všemi zúčastněnými. Cílem mediace je nalezení pro všechny přijatelného řešení.

 

 

Průběh a podmínky mediace

Mediační setkání trvá 3 hodiny a obvykle probíhá opakovaně. Účastníci dostanou stejný prostor k vyjádření svého názoru, potřeb a návrhů řešení. Snažím se jako mediátor hlavně o to, aby se strany slyšely a aby byla zachována důstojnost všech zúčastněných. Celý proces se řídí Zákonem o mediaci č. 202/2012 Sb. Průběh je určován Smlouvou o mediaci a je vázán mlčenlivostí. Výstupy jednání shrnuje písemná mediační dohoda. Účast na mediaci je dobrovolná. Setkání probíhají zpravidla v pracovně mediátorky. O výlohy se strany sporu dělí rovným dílem. Pokud nevíte, zda je vaše téma vhodné k mediaci, napište mii.

Časté otázky klientů mediace

 1. Jaké problémy jsou vhodné k mediaci?
  Může jít o vztahové či pracovněprávní konflikty, dohody ohledně majetku, péče o děti, občanskoprávní spory a další.
 2. V čem se liší práce mediátora a advokáta?
  Mediaci mohou, ale nemusí nabízet advokáti. Zjednodušeně řečeno, cílem advokáta je spor vyhrát, cílem mediátora je pomoci stranám sporu dosáhnout dohody. Mediátor je nestranný, zatímco advokát pracuje výhradně ve prospěch jedné ze stran sporu. Mediace umožňuje hledat individuální řešení cestou vyjednávání. Může předcházet soudnímu sporu. Mediátor je především vyjednávač, nikoli obhájce.
 3. Jak dlouho mediace trvá?
  Jedno setkání trvá 3 hodiny. U déletrvajících sporů je potřeba setkávat se opakovaně, dokud není nalezen konsenzus.
 4. Co je výstupem mediace?
  V ideálním případě je to tzv. mediační dohoda. Ta shrnuje všechny závěry, na kterých se domluvily strany sporu. Dohoda není právně závazná, může však být oboustranně výhodná, protože je uzpůsobena individuálním potřebám klientů. V případech, kdy k dohodě nedojde, mediace pomáhá k vyjasnění si pozic a k získání nových úhlů pohledu na problém.
 5. Jak se na mediaci připravit?
  Příprava není třeba, nemusíte ani dokládat žádné právní dokumenty. Můžete si s sebou přinést psací potřeby a poznámkový blok. Advokáti mohou, ale nemusejí být jednání přítomni. Objednat se na mediaci může kdokoli. Mediační jednání může začít, pokud na něj přistoupí obě strany.
Máte jiné otázky? Napište mi!