Jen tak být. Umíte odpočívat?

Zdravím uprostřed prázdnin! Užívám si zaslouženého odpočinku a přála bych všem, aby mohli také. Umíte odpočívat? Sama se to musím učit. Je to paradox.

Buďte teď k sobě zcela upřímní: možná vás zmínka o odpočinku namíchla? Možná vzbudila závist? Nebo snad zlost? Pocit bezmoci? Čím to je?

Žijeme ve výkonově orientované společnosti. Práce se stává naší modlou, dodává nám pocit identity a sebeceny. Padáme únavou, ale nedokážeme zastavit. Odpočívat je společensky nepřijatelné. Popřeme sami sebe, přestaneme vnímat signály vlastního těla. Když už se nám někdy podaří fyzicky spočinout, myšlenky v hlavě jedou dál. Plány, úkoly, výčitky svědomí. Čas na sebe – sprosté slovo. Odpočinek se stejně nekoná. Tak silný může být náš vnitřní program.

Problém se dá řešit, jakmile si ho uvědomíme. Skoro všichni žehráme na přepracování, nedostatek času. Co je však jeho příčinou?

Možná i vy chcete zkrátka vyhovět druhým. Na úkor sebe sama. Potřebujete jejich uznání, protože sami před sebou selháváte. Nedokážete obhájit vlastní prostor. Stáváte se závislými na dobré vůli druhých a sebe přitom ztrácíte. Dostáváte se do role oběti, loutky. Protože jste se to tak naučili.

Zkuste se na věc tentokrát podívat jinak! Zkuste vnímat vlastní potřeby a vyhovět jim. Jednat podle vlastní svobodné vůle. Být tvůrcem vlastního života! Nakonec to ocení i ostatní. Klidnou a usměvavou mámu, partnerku, kamarádku. Tátu, partnera, kamaráda...

Cítíte se zavaleni pracovními povinnostmi? Změňte zaměstnání.

Doma jste v jednom kole? Požádejte o pomoc druhé. Nebo využijte služeb profesionálů (hlídání dětí, úklid, opravy v domácnosti atd.).

Nemůžete si dovolit dovolenou? Vyražte na čundr pod stan. Nebo vám ji snad někdo upírá? Kdo to je?

Udělejte si pravidelně čas sami na sebe. Před nikým ho nemusíte obhajovat.

Pozorujte vlastní tělo a mysl. Jak k vám promlouvají? Vyjděte jim vstříc.

Pravidelně se hýbejte. Stačí málo. Třeba procházka.

Dýchejte. (Ano, i na to zapomínáme. Jak máme potom načerpat energii?)

Naučte se některou z jednoduchých relaxačních technik. Udělejte si pravidelně čas na krátkou relaxaci.

Všímejte si, co s vámi odpočinek dělá. Cítíte se uvolněnější? Spokojenější? Klidnější?

Usmívejte se. Úsměv je nakažlivý.

Buďte každý den alespoň chvíli sami.

Dopřejte si občas digitální detox.

Začněte u sebe. Nikdo jiný to za vás neudělá. Staňte se pány vlastního času!

Buďte trpěliví a oceňte vlastní snahu. Už to pomáhá, abyste se cítili lépe.

Buďte k sobě shovívaví. Vzorce chování, které jsme se učili celý život, není možné změnit ze dne na den. Jako cokoli jiného i umění odpočívat vyžaduje nácvik. Důležité je začít. Znáte to – kdo nechce, hledá důvod. Kdo chce, hledá způsob.

A ještě jedna poznámka: je možné, že když se tělo a mysl začne uvolňovat, začnou vyplouvat na povrch i nejrůznější nepříjemnostmi, před kterými jsme se snažili utéct, nevěnovat se jim, přebít je jinou aktivitou v domnění, že zmizí. Je to normální a je to tak dobře. Pustit je ven je jedinou možnou cestou, jak se zbavit přetlaku. Neváhejte v takovém případě vyhledat odbornou pomoc. Není to projev slabosti, ale naopak odvahy své problémy řešit a postavit se k nim čelem.

Přeji vám krasné a klidné léto!

#psychohygiena #relaxace #štěstí #sebepoznání #psychoterapie