Jak vlastně terapie funguje? Každý jsme jiný, ale všichni máme potenciál!

Jednoduše se to řekne a přitom tak těžko udělá! Jednotlivé terapeutické přístupy se liší. Terapie PCA předpokládá, že tím, co člověka léčí, je vztah.

Je důležité, aby klient svému terapeutovi důvěřoval. Aby si mohl být jistý, že mu může říct cokoli, aniž by toho terapeut jakkoli zneužil. Aniž by se to obrátilo proti němu. Jedině tak může o svých problémech přemýšlet a zároveň na to nebýt sám.

K tomu, aby byl terapeutický proces efektivní, ale musí také terapeut důvěřovat svému klientovi. Skutečně efektivní je terapie pouze tehdy, pokud se klient naučí, jak se s vlastními potížemi vypořádat sám. PCA terapeut se nepovažuje za experta na problémy druhých. Věří, že každý jde v životě vlastní cestou, pro každého je dobré jiné řešení a každý má zároveň potenciál nalézt řešení, které by bylo optimální právě pro něj. Pokud se cítí v bezpečí. Proto musí zůstávat PCA terapeut ve zcela neutrální pozici. Naslouchá klientovi a nehodnotí jej. Je přesvědčen o tom, že důležité je, co se děje tady a teď. Možná se v minulosti staly nějaké chyby. Neustále je připomínat ale nepomáhá. Důležité je, že tady a teď přede mnou sedí člověk, který se snaží tyto chyby aktivně napravit.

Někteří klienti v terapii poprvé v životě zažívají, že jim někdo opravdu naslouchá, zajímá se o ně. Že jim věří a nechává jim prostor jít vlastní cestou. Je to nesmírně povzbuzující pocit. Díky tomu mohou, třeba také poprvé v životě, naplnit svůj potenciál, problémy uzavřít a jít dál svou vlastní cestou. Od tohoto okamžiku, pocitu osvobození, už není cesty zpět. Získané sebevědomí si klienti, kteří vědí, že si dokáží pomoci sami, odnáší do každodenního života, a tam ho dále uplatňují. Takto probíhá úspěšná terapie. Jejím cílem nejsou slova a poučování, ale prožitek vlastní hodnoty a kompetence.