Co očekávat od psychoterapie?

Psychoterapie je někdy nevděčná disciplína. Její výsledky mohou být hůře uchopitelné a nezřídka přicházejí s časovým odstupem. Někteří klienti terapii předčasně ukončují, což je škoda. Problém je často v tom, že nevědí, co od psychoterapie mohou čekat.

Odcházejí zbytečně zklamaní, protože jejich nereálná očekávání nelze naplnit. Takže: co je vlastně psychoterapie a kdy může pomoci?

Předně chci říct, že vyhledat psychoterapii neznamená slabost. Představa, že psychoterapie je určena pacientům s duševním onemocněním, je široce rozšířeným nesmyslem. Vyhledat psychoterapii může kdokoli, kdo chce přistoupit aktivně k řešení vlastních problémů, lépe poznat sebe sama či najít a rozvinout vlastní potenciál. Není potřeba ani lékařské doporučení. Základní metodou psychoterapie je zpravidla rozhovor. Téma vychází z potřeb klienta. Někdy mluvíme o tom, co ho trápí, jindy o tom, co mu dělá radost. Oboje může být užitečné. V praxi zaznamenávám ještě některé další stereotypy týkající se psychoterapie. Tady je pár nejčastějších:

Psychoterapeut mi poradí. Ne, bohužel. Psychoterapeut se spolu s vámi pokusí obtížné situaci porozumět. Řešení budete hledat společně. Co je totiž dobrým řešením pro jednoho, nemusí být dobrým řešením pro jiného. Člověk je komplikovaná bytost, ne robot. Neexistuje na něj návod k použití. Řešení musíte najít sami, protože nikdo jiný vás a vaše potřeby nezná lépe. Ani váš terapeut. (Více o tom, proč psychoterapeut nikdy neradí, najdete např. na mém blogu)

Cílem terapie je najít řešení. Ani toto není pravda, je mi líto. Některé situace zkrátka řešit či změnit nejde. Nezbývá, než je přijmout jako fakt. Psychoterapie vám může pomoci, abyste se v životě cítili lépe. Ať se děje cokoli. To není málo. S nepříjemnými situacemi se člověk setkává po celý život, tak to je. Ovlivnit nicméně můžeme to, jak takové situace ustojíme a zda se z nich dokážeme poučit. Dobrá terapie nepřináší primárně řešení, ale úlevu.

K získání náhledu dochází v průběhu terapie. Další nepravda. Důležité jsou změny, které se projeví v běžném životě. Mnohdy docházejí klienti k důležitému poznání v čase mezi jednotlivými konzultacemi. Podstatné souvislosti si totiž zpravidla uvědomujeme mimoděk. Úporné úsilí může být spíše na překážku. Může způsobit, že upínáme pozornost zcela jinam, než by bylo žádoucí, a že některých podstatných témat si ani nevšimneme - prostě na to nezbývá kapacita.

Cílem psychoterapie je změna osobnosti. S tímto očekáváním se setkávám především ze strany rodičů mých dětských klientů. Ne, tak to opravdu nefunguje. Představa, že by terapeuti dokázali „přeprogramovávat“ osobnosti, mi připadá docela děsivá. Cílem psychoterapie je, aby člověk dokázal co nejlépe zvládnout situaci, kterou prochází, a aby mohl v životě v maximální možné míře naplnit vlastní potenciál. Ne aby se stal někým jiným.

Terapie vede k úlevě. Toto tvrzení je, bohužel, sporné. Z dlouhodobého hlediska je samozřejmě úleva cílem. Některá dílčí setkání však mohou být náročná, klient z nich může odcházet unavený, probírají se těžká témata. Děti v podobných situacích mohou začít více zlobit. Je to však dočasný stav. A dokonce žádoucí situace: únava je znamením, že jste udělali kus práce. Přestat problém obcházet, ale podívat se na něj čelem, to je prostě záhul… U dětí je dobrým výsledkem, pokud se začnou chovat adekvátně svému věku. I pokud k tomu patří živost, zvídavost a neposednost. Ta je pro děti přirozená. Nikoli úzkosti.

Užívání psychofarmak je kontraindikací psychoterapie. Ano i ne. Někdy léky pomohou překonat nepříjemné pocity, které by člověku v terapii bránily. Dodají mu síly. Jindy může terapii medikace komplikovat, protože prožívání klienta začíná být zploštělé a on sám může mít problém se v něm zorientovat.

Dospělý má své problémy zvládnout sám. Opravdu? A kdo vás to učil? Když si zlomíte nohu, taky čekáte, až sama sroste? Dobrý terapeut za žádných okolností potíže svých klientů nezesměšňuje, ať už jsou jakékoli. Každý jsme jiný a prožíváme odlišně i různé životní situace. Terapie může být skvělou prevencí rozvoje vážných psychických obtíží. Pokud klient přijde včas, problém lze řešit snáze. Někdy může být naopak na psychoterapii příliš pozdě, člověk už na ni nemusí mít dost sil.

Dobrý terapeut vám pomůže k tomu, abyste ho nadále nepotřebovali. Slovy mého kolegy: dobrý terapeut je jako dobrý překladatel. Čím je lepší, tím méně je jeho práce vidět. Vyberte si terapeuta, který vám bude vyhovovat. Jak svým stylem práce, tak typem osobnosti. Na odborníka, který vám sedne, má smysl si počkat (čekací doby mohou být poměrně dlouhé, i v řádech měsíců). Možná si za ním budete muset dojet, třeba i do jiného města. K tomu, aby terapie byla úspěšná, potřebujete svému terapeutovi důvěřovat.

A na závěr: nepočítejte se zázraky na počkání – psychoterapeut není kouzelník. Psychoterapie vyžaduje aktivní přístup a trpělivost ze strany klienta. Může trvat dlouho – o to trvalejší jsou ale výsledky. Často stojí spoustu peněz. Je to ale investice do vás a do vaší vlastní životní spokojenosti. A proto se vyplatí.

#psychoterapie #psychohygiena