Ceník

TERAPIE A PORADENSTVÍ
Individuální konzultace (50 min): 700 Kč
Při objednání do 3 pracovních dnů: 1000 Kč
Párová a rodinná terapie (50 min): 900 KčSkupina – děti (70 min): 180 Kč
Skupina – dospělí (90 min): 200 Kč
Konzultace není hrazena zdravotní pojišťovnou. Platit lze hotově na místě nebo alespoň s jednodenním předstihem na účet č. 230 149 5974/2010. Do vzkazu pro příjemce uveďte tři počáteční písmena vašeho příjmení a datum konzultace. (Zkratky příjmení využívám z důvodu zachování anonymity klientů.). V případě, že se klient bez omluvy nedostaví anebo se omluví méně než 24 hodin předem, bude konzultace účtována v plné výši. V ostatních anebo výjimečných případech storno poplatky neúčtuji. Prosím o včasné omlouvání, které mi umožní uvolněný termín nabídnout jinému z klientů. V opačném případě si vyhrazuji právo terapii ukončit.

Terapeutické skupiny jsou uzavřené. Proto je potřeba předplatit 10 hodin. Pouze první hodina je hrazena jednotlivě. Úhradu za zmeškané hodiny je možné vrátit jen ve výjimečných případech, jakým je např. dlouhodobé onemocnění. Neprovádím psychodiagnostiku. Nepracuji s klienty v akutní fázi psychiatrického onemocnění.

INTERNETOVÉ A SKYPE PORADENSTVÍ

Skype konzultace (50 min): 900 Kč
1 strana A4 textu: 700 Kč
Zpráva o průběhu terapie (1 x A4 textu): 700 Kč

Lhůta pro zodpovězení dotazu formou e-mailu je 1 týden. V průběhu dovolené se doba odpovědi prodlužuje. Termín dovolené bude zveřejněn na Facebooku.

Skype poradenství je určeno všem, kdo nemohou na terapeutickou konzultaci dorazit osobně, vyjma dětí (terapii hrou prostřednictvím Skypu realizovat nelze). Skype konzultace probíhá po předchozí domluvě a uhrazení konzultace převodem na účet. Podmínkou je kvalitní internetové připojení. Webkamera není nutností. Cena se liší od osobní konzultace, neboť chci nějak zohlednit časové i finanční náklady klientů, kteří za mnou váží cestu. Skype a osobní konzultace lze kombinovat.

JÓGA
Individuální lekce (60 min): od 700 Kč
Individuální lekce meditace a relaxace (60 min): od 700 Kč
Jóga a relaxace pro zaměstnanecké týmy (60 min): od 1200 Kč
Hradí se na místě v hotovosti, popř. po domluvě předem na účet. Cena individuálních hodin se odvíjí od požadavků klienta a od místa konání lekce. Cena lekce ve firmách se odvíjí od počtu a požadavků účastníků, počtu hodin, místa a času konání lekce.
MEDIACE
Rodinná mediace, občanské spory: 1200 Kč/hod
Firemní mediace: 3500 Kč/hod + dopravné
Jedno mediační setkání trvá 3 hodiny. Koná se v pracovně mediátorky. Výjimky jsou možné výhradně v případě firemní mediace, a to pouze po předchozí domluvě. Sezení je hrazeno jednotlivými stranami sporu rovným dílem. Cena je stanovena tak, aby zúčastnění měli motivaci svůj konflikt řešit efektivně. Úhradu je možné provést v hotovosti na místě, anebo s předstihem na účet č. 230 149 5974/2010. V případě platby na účet uveďte jako variabilní symbol číslo faktury. Další podmínky mediace ošetřuje Smlouva o mediaci.
VZDĚLÁVÁNÍ A LEKTORSKÁ ČINNOST
Školy a neziskové organizace od 1 200 Kč/ hod
Firemní vzdělávání od 2 500 Kč/hod
Cena se odvíjí od požadavků klienta, tématu kurzu, místa konání, počtu účastníků a celkového rozsahu kurzu. Dopravné a náklady na materiál účtuji zvlášť. Víkendové termíny s přirážkou 25%. Působím především v Praze a v Ústeckém kraji.

Ceny jsou smluvní, nejsem plátcem DPH.